Nya medlemmar är varmt välkomna med i vår förening

Fyll i medlemskapsansökan direkt i nexgolf eller använd dig av formuläret här nedanför och betala in medlemsavgiften på vårt konto. Utöver det här behöver vi en kopia av ditt Green Card eller ditt senaste medlemskort. Kopian kan skickas per epost eller postas (adressuppgifter nedanför).

Medlemsansökan i NexGolf.

Medlemsavgiften innehåller Golflehti.
Vuxna 99€
Juniorer (under 18 år) 50€

OBS! Vi uppbär ingen anslutningsavgift och ingen obligatorisk spelrättighetsavgift. Till medlemskapet hör en personlig Green Fee till halva priset på Botnia Golf.

Medlemskortet finns numera i eBirdie, en app som kan laddas ner till telefonen (Android och iPhone). Instruktioner till appen och nerladdningen hittar du på golf.fi/ebirdie.

Välkommen som medlem till Botnia Golf!

Kontonummer:
Nordea FI57 2105 1800 0158 26 eller
POP FI16 4730 5020 0082 88

Medlemsansökningsformulär

Med den här medlemskapsansökan ger jag tillstånd att mina uppgifter publiceras i Finlands Golfförbunds centralregister. Om jag inte ger tillstånd till den här publiceringen antecknar jag detta i övriga uppgifter. Mera information finns på golf.fi.