Gå en nybörjarkurs och bli medlem i Botnia Golf!

aloittelijanpolku001

Nybörjarkurs

På nybörjarkursen (alkeiskurssi) får du den information och de kunskaper du behöver för att avlägga Green Card och för att inleda golfandet på ett säkert och njutbart sätt. Mera information om sommarens kurser hittar du här.

Information om träning

Efter nybörjarkursen får du information och instruktioner för självständig träning (ohjeistus harjoitteluun). Det är viktigt att upprätthålla de kunskaper du tagit till dig i nybörjarkursen så att de nyförvärvade kunskaperna inte faller i glömska.

Green Card

Green Card spelprovet (Green Card suoritus) sker i slutet av nybörjarkursen i Botnia Golf.

Handicap 54 och medlemskap i en förening

Efter att du har avlagt kursen och spelprovet har du möjlighet att bli medlem i Botnia Golf (tasoitus 54 ja jäsenyys seurassa). Då du blir medlem i föreningen får du ett klubbhandicap på 54 (HCP 54). Det lönar sig att använda sig av de förmåner som kursdeltagarna får.

Fortsättningskurs och ledd träning

Botnia Golf erbjuder också fortsättningskurser (jatkokurssi ja ohjattuja harjoittelua). Kurserna är avsedda främst för föreningens medlemmar och de som avlagt nybörjarkursen i Botnia Golf. Ta kontakt med föreningens pro för mera information om de ledda kurserna.

HCP 36

Det första stora målet för golfaren är handicap 36 (tasoitus 36). Efter att du uppnått den här milstolpen får du i praktiken spela på vilken som helst av Finlands golfbanor.

Nästa hål

Handicap 36 är för många bara ett delmål. Alla kan sätta upp sina egna målsättningar inom den här utmärkta hobbyn.

Golf är som kärlek. En dag intalar du dig att du är för gammal för det och nästa dag vill du uppleva det igen och igen.


Roberto De Vicenzo