Övning ger färdighet – det här gäller också i golf

3382380178

Gräsrangen ger en verklig känsla i slagträningen. Bollautomaten fungerar med bankkort och för 2,50 € får du cirka 40 bollar. De 10-kort som kunde köpas från klubben fungerar ännu, men utgår ur sortimentet. Nytt för säsongen 2021 är rangetaket som rymmer fyra utslagsplatser från matta.

3382380167

Puttnings- och chippgreenerna på närspelsområdet ligger mellan rangen och klubbområdet. På området finns också en träningsbunker för träning av bunkerslag.