Förändringar i pålningen på banan

Vi har gjort några förändringar på pålningen på banan för att hjälpa och snabba upp spelandet. Förändringarna har gjorts på banorna 5,6,7,10,11 och 14. Se närmare dokumentation och illustrationer nedan.

Bana 5

Bakom greenen har de röda stolparna på skogssidan tagits bort för att förenkla tolkningen om bollen är i hindret eller inte.

Om bollen är i hindret får en reservboll inte spelas enligt regel 18.3a, utan bollen skall droppas enligt regel 17.1d.

Bana 6

Diket på vänster sida. Hinderstolparna på skogssidan av diket har tagits bort. Det här underlättar tolkningen om bollen är i hindret eller inte. Till höger har det lagts till röda stolpar före de gula.

Om bollen är i hindret, får man inte spela en reservboll enligt regel 18.3a, utan bollen skall droppas enligt regel 17.1d.

Bana 7

Hindret har utökats till att omfatta hela höger och vänstersidan av banan. De stolpar som tidigare fanns inne i skogen till höger har flyttats till skogsbrynet för att underlätta tolkningen av om bollen är i hindret eller inte.

Om bollen är i hindret, får man inte spela en reservboll enligt regel 18.3a, utan bollen skall droppas enligt regel 17.1d.

Bana 10

De röda stolparna på skogssidan av diket bakom greenen har tagits bort för att underlätta tolkningen om bollen är i hindret eller inte.

Om bollen är i hindret, får man inte spela en reservboll enligt regel 18.3a, utan bollen skall droppas enligt regel 17.1d.

Bana 11

Antalet vita stolpar som utmärker Out of Bounds (OB) har utökats längre fram längs den högra kanten på banan och i fortsättningen har de röda stolparna på skogssidan av diket längs den sista delen av banan tagits bort för att underlätta tolkningen av om bollen är i hindret eller inte.

Om bollen är i hindret, får man inte spela en reservboll enligt regel 18.3a, utan bollen skall droppas enligt regel 17.1d.

Bana 14

De röda stolparna på skogssidan av diket till höger av banan har tagits bort för att underlätta tolkningen om bollen är i hindret eller inte.

Om bollen är i hindret, får man inte spela en reservboll enligt regel 18.3a, utan bollen skall droppas enligt regel 17.1d.

Linkki Golfin sääntökirjaan.

Lämna ett svar