Höstmöte 26.10.2023 kl 17:30

Botnia Golf rf:s höstmöte ordnas torsdagen 26.10.2023 kl 17:30 i Restaurang Raffi.

Alla medlemmar är välkomna till mötet!