Botnia Golf Ab:s bolagsstämma och Rf:s årsmöte fredagen 28.4.2023

Botnia Golf Ab:s bolagsstämma fredagen 28.04.2023 kl 18:00 i klubben.

Bolagets aktieägare är välkomna på mötet.

Botnia Golf Rf:s årsmöte fredagen 28.04.2023 kl 18:30 i klubben.

Alla medlemmar är välkomna på mötet.