Regel- och domarutbildning

Medlemmarna i vår förening är välkomna till regel- och domarutbildning på Ruuhikoski söndagen den 23.4.2023. Dagen inleds kl 9:45 med regeldelen, och efter den är det dags för lunch (på egen bekostnad) på Ruuhikoski. Regeldelen fortsätter till kl 16:00 och efter det ordnas domarutbildning för de som vill delta kl 16:00-18:00.

Du kan delta endast i regeldelen eller i båda. Evenemanget kostar 15€, och för de som går domarutbildningen står Botnia Golf för kostnaden. Utbildningen dras av Arto Teittinen och evenemanget ordnas i Ruuhikoskis klubbhus.

Tidtabell för utbildningen:

kl 9.45 Morgonkaffe
kl 10.00 Öppningord från organisatören
kl 10.10 De viktigaste regeländringarna 2023
kl 11.00 Regelbokens användning och definitioner
kl 11.15 Regler 1-6
kl 12.00 Regler 7-14
kl 13.00 Regler 15-19
ca kl 14.00 Lunch
ca. kl 14.45 Regler 20-25 och hur man fungerar som domare
ca. kl 16.00 – 17.40 Domarprov (100 minuter)

anmäl dig senast 16.4. :
https://ruuhikoskigolf.fi/?action=eventregistration&id=38&aid=6f55f684

Välkommen!