På söndag spelas det scramble igen på Botnia Golf – den här gången är det föreningens ordförandes avskedsscramble

På hösten 2015 svarade jag i telefonen då den dåvarande ordföranden Antti Ala-Panula ringde – och kan i efterhand konstatera att jag kanske borde ha låtit samtalet gå till svararen. Jag hade spelat golf i drygt 9 år och spelade i genomsnitt 26 rundor per år och visste oerhört lite om alla de utmaningar som finns i upprätthållandet av en golfbana och verksamheten däromkring. Så nästa gång någon ringer lär jag inte svara… Skämt å sido, de här åren har varit fruktansvärt lärorika och jag vill tacka för förtroendet och tålamodet ni haft med mig. När detta skrivs är det drygt en månad kvar tills höstmötet (3.11.2022) och jag hoppas verkligen att ni då kan välja en bra och långvarig ordförande.

Botnia Golf har förändrats mycket under de här åren, men är fortsättningsvis i allra högsta grad en förening som känns igen, som har en egen identitet och en samhörighet som det är värt att värna om. Redan från dag ett var det nog klart att jag inte kommer att vara involverad lika länge som den föregående ordföranden – som innehaft olika poster sedan föreningen grundades – men nu har 7 år gått. Antti tackade alla i sitt meddelande – som ni kan läsa här ovanför – och det samma vill jag nu också passa på att göra.

Jag vill speciellt tacka personerna som ingått i Ab:s styrelse, verksamhetsledare (både tidigare, nuvarande och kommande), greenkeepern, banpersonalen och klubbens personal, rf:s styrelse, kaptenerna, talkofolket, samarbetspartnerna, sponsorerna, stadens representanter, medspelare och medlemmar och naturligtvis protokolljusterarna och rösträknarna. Tack!

Jag hoppas och önskar nu att ni alla kommer och avslutar säsongen med en scramble nu på söndag 2.10.2022 då jag återgår till att bli en spelare och medlem i mängden. Anmälningar som vanligt via nexgolf, per epost eller på listan i klubben. Vi siktar på start kl 11:30.

Här nedanför hittar ni ännu lite minnen (några på finska – andra på svenska) från de här sju åren, vi ses på banan!
Mats