Vill du bli verksamhetsledare på Botnia Golf?

Botniagolf söker en verksamhetsledare för att ansvara för golfbanans och föreningens drift, organiserande och utveckling av föreningens och banans verksamhet.

Kundbetjäning är viktigt för oss, och vi förväntar att du är bekväm med att arbeta nära våra medlemmar och kunder och att du har kunskaper i kommunikation, marknadsföring och försäljning. Du är driftig och villig att utveckla banan, föreningsverksamheten och samarbetet med våra samarbetspartners. Vi uppskattar och värdesätter erfarenheter från golfverksamhet, men det är inte ett absolut krav.

Sänd oss en fritt formulerad ansökan och CV tillsammans med lönekrav senast den 21.09.2022 till adressen botniagolf@botniagolf.com

Ytterligare information fås från Botniagolf Abs ordförande Heikki Rantamäki (0400767533) och Botniagolf Rfs ordförande Mats Backlund (0405176278)