Botnia Golf rf:s vårmöte och Botnia Golf Ab:s bolagsstämma

Botnia Golf rf:s vårmöte fredagen 29.04.2022

Botnia Golf rf:s stadgeenliga vårmöte hålles på klubben fredagen den 29.04.2022 kl 18:30. På vårmötet behandlas ärenden enligt §9 i föreningens stadgar. Alla medlemmar är välkomna till mötet.

Botnia Golf Oy:s bolagsstämma fredagen 29.04.2022

Botnia Golf Oy:s bolagsstämma hålles fredagen den 29.04.2022 kl 18:00. Bolagets aktieägare är välkomna till mötet.