Botnia Golf rf håller stadgeenligt höstmöte torsdagen den 28.10.2021 kl 18:30 på klubben

Botnia Golf rf:s stadgeenliga höstmöte hålles torsdagen den 28.10.2021 kl 18:30 på klubben.

Välkomna!