Klubbens öppethållningstider övergår till sommartidtabellen

Från och med 5.6.2021 övergår klubben till sommaröppethållningstider, dvs från 09:00 – 20:00 (väderreservation/reserveringsreservation).

Tidsbokningar för medlemmar fortsättningsvis via nexgolf eller genom att ringa till eller skicka epost till caddiemastern. För gästspelare teetime eller genom att ringa till eller meddela caddiemastern.

Om du är på väg och spela före klubben öppnar och behöver till exempel en golfbil, ring och kom överens med caddiemastern dagen innan – banpersonalen överlåter inga golfbilar.