Vårtalko på klubben lördagen den 08.05.2021 med start kl 10:00

Det traditionella vårtalkot på klubben och banan ordnas lördagen den 08.05.2021 kl 10-14.

På talkot snyggar vi upp områdena runt klubben, banmarkeringarna och banans områden. Talkofolket bjuds på lunch och får en inbjudan till talkotävlingen som vi ordnar i höst.

Välkomna med!