Rangen öppen

Rangen är nu öppen för träning, men än så länge endast enligt självplockningsprincipen. Det är fortfarande lite för vått att samla bollar maskinellt, men om man är träningssugen så är man hjärtligt välkommen.