Små uppdateringar på Botnia Golfs sidor

Medan det skidas för fullt i spåren Ari dragit upp på banan har vi jobbat på i bakgrunden på olika håll. Också på klipparsidan har vi gjort en liten nyanskaffning…

Under februari gör vi en liten facelift på Botnia Golfs sidor. Innehållsmässigt förändras sidorna inte nämnvärt, men vi försöker förbättra användarvänligheten. De bildmässigt mycket magra, halvfärdiga sidorna har redan nu publicerats och kommer naturligtvis att ändra utseende när vi närmar oss säsongen. Funktionerna finns redan nu till – för att våra medlemmar ska hinna bekanta sig med sidorna i god tid.

Samtidigt som vi byggt om sajten testar vi också möjligheterna att använda Golf GameBook Tournament Manageria i någon/några utvalda tävlingar. Du kan nu bekanta dig med vår fiktiva testtävling via den här länken: Tour de Kristinestad | Golf GameBook Tournament

https://tournament-site.golfgamebook.com/tournament/mtp-syd-tour-de-kristinestad-1-6989
https://tournament-site.golfgamebook.com/tournament/prosi-tour-de-kristinestad-2-6990
https://tournament-site.golfgamebook.com/tournament/crazy-cat-tour-de-kristinestad-3-6995
https://tournament-site.golfgamebook.com/tournament/strmin-perunatuote-tour-de-kristinestad-4-6996
https://tournament-site.golfgamebook.com/tournament/stemma-tour-de-kristinestad-5-7002
https://tournament-site.golfgamebook.com/tournament/kenk-sko-pihlaja-tour-de-kristinestad-6-7004