Botnia Golfs styrelse valdes på höstmötet 30.10.

Botnia Golfs stadgeenliga höstmöte hölls på klubben fredagen den 30.10.2020.

Höstmötet väljer föreningens ordförande och styrelsemedlemmar istället för de som är i tur att avgå.

Till föreningens ordförande valdes enhälligt Mats Backlund.

De styrelsemedlemmar som stod i tur att avgå var Riikka Koskela, Kari Kuusinen och Jarmo Mäki-Ketola. Kari Kuusinen och Jarmo Mäki-Ketola fortsätter i styrelsen. Riikka Koskela avgick och i hennes ställe valdes Jarkko Uusitalo till ny styrelsemedlem.

Botnia Golfs styrelse:

Ordförande:
Mats Backlund

Styrelsens medlemmar:
Kari Kuusinen
Mervi Luoma
Juha Ahonen
Stefan Weckström
Mauno Runsala
Jarkko Uusitalo
Jarmo Mäki-Ketola
Lea Ojanen

Årets golfare i Botnia Golf är föreningens ordförande Mats Backlund, som förutom att ha verkat som ordförande, aktivt spelat golf och tagit med sig många nya spelare till vår bana. Botnia Golfs matchspelsmästare är Juha Palomäki och seniorernas matchspelsmästare är Jukka Lehtola. Seniorernas matchspelscup vanns av Aaro Isotalo.

Vi gratulerar!