Tak till driving rangen

Under hösten har det gjorts ett och annat för att förbättra förhållandena för träning på Botnia Golf och på torsdagen fraktas taket till de täckta utslagsplatserna på driving rangen till rangen. Rangetaket är en donation.