Botnia Golf rf:s stadgeenliga höstmöte hålls fredagen 30.10. på klubben

Botnia Golf rf:s stadgeenliga höstmöte hålls på fredagen den 30.10. kl 18:00.

Välkomna!