Sommarens greencard-kurser och tyky-dagar har börjat

De första kurserna och tyky-dagarna har nu genomförts på Botnia Golfs bana. Skulle du vara intresserad av att delta i en kurs eller organisera en oförglömlig tyky-dag för just din arbetsplats?

Nästa kurs ordnas redan nu på veckoslutet 6-7.6.2020 och ännu ryms man med.

Mera information om kurserna och tidtabellerna för dessa hittar du på golfundervisningssidan och mera information om tyky-tillfällen hittar du på friskvårdsdagssidan.

Välkommen med!