Botnia Golf rf:s vårmöte och Botnia Golf Ab:s bolagsstämma

Botnia Golf rf:s vårmöte torsdagen 11.6.2020

Botnia Golf rf:s stadgeenliga vårmöte hålles på klubben torsdagen den 11.6.2020 kl 18:30. På vårmötet behandlas ärenden enligt §9 i föreningens stadgar. Alla medlemmar är välkomna till mötet.

Botnia Golf Oy:s bolagsstämma torsdagen 11.6.2020

Botnia Golf Oy:s bolagsstämma hålles torsdagen den 11.6.2020 kl 18:00. Bolagets aktieägare är välkomna till mötet.