Talko lördagen 30.5.2020 kl 10-13

Talko på Botnia Golf lördagen den 30.5.2020 kl 10-13.

På talkot snyggar vi till området runt klubben, områdena omkring banan, behandlar bastubyggnadens terrass med mera.

Välkomna!