Använd greengaffeln!

Som ni säkert märkt är största delen av greenerna redan vackert gröna. Nu gäller det att skärpa sig lite och se till att nedslagsmärkena repareras. Ta greengaffeln i bruk, och reparera inte bara ditt eget, utan också andra nedslagsmärken du stöter på på greenerna.

Om du har förlagt din greengaffel över vintern finns det nya i proshopen!

Ta hand om banan och speciellt greenerna!

Välkomna!