Fiberduk på två greener

På sjunde och tionde greenen har vi brett ut fiberduk, men de täcker inte greenerna helt, så vi fortsätter att spela på dem. Om bollen hamnar på fiberduken flyttas den och droppas på närmast spelbara plats, dock inte närmare hålet.