Banan öppnar 24.04.2020 kl 12:00

Vi öppnar Botnia Golf fredagen den 24.04.2020 kl 12:00 med begränsade tjänster. Det här betyder att klubben är stängd åtminstone över öppningsveckoslutet, vi informerar om förändringar på måndagen. Restaurangen är också den fortfarande stängd.

På banan följer vi – och förväntar oss att alla spelare också gör det – golfförbundets instruktioner (på finska): https://golf.fi/pelaajalle/golfliiton-paivitetty-tiedote-koronavirus/

Allmänna instruktioner:

Den viktigaste först. Genom ditt eget beteende säkrar du din egen och andras säkerhet. Kom alltså inte till banan om du har symptom som tyder på Corona eller om du är i karantän.

Ta hand om hygienen, nu över öppningsveckoslutet håller vi klubben stängd, men vi öppnar omklädningsrummen och deras WCn, kom ihåg att sköta dina ärenden enskilt eller i smågrupper.

Klubbens kärror finns till användning, men under öppningsveckoslutet är spelarna själva ansvariga för att tvätta och vid behov desinficera handtagen på den lånekärra man använder sig av.

På själva banan är det viktigt att komma ihåg att hålla avstånden till övriga spelare och att inte röra flaggstängerna. Håll alltså avstånden till övriga spelare och rör inte i flaggstängerna. Lyft bollen försiktigt ur hålet utan att skada hålets kanter.

På banan:

  • Kom ihåg säkerhetsavståndet också till medspelare i samma grupp
  • Respektera reserverade starter, om du vill gå med i en grupp behöver du få godkännande av alla spelare i gruppen
  • Spela klart turvis på greenerna
  • Skaka inte hand och krama inte dina medspelare
  • Använd endast egen utrustning
  • Rör inte i flaggstängerna, lyft endast egen boll försiktigt ur hålet, så att du inte skadar hålkanterna
  • Bunkerräfsorna är inte i bruk, jämna dina spår med fötterna eller en klubba
  • Reparera slagmärken på fairwayerna och på greenerna!

Tidsbokning:

Medlemmarna bokar sina starttider via nexgolf, och greenfee (prislista) betalas till endera kontot:

  • Nordea FI57 2105 1800 0158 26
  • POP FI16 4730 5020 0082 88

Gästspelare bokar sina starttider via Teetime, betalningarna via Teetime eller till något av de ovanstående kontona. Caddiemastern finns till förfogande via telefon vid problem.

Banan

Banan är ännu i vårskick, som man kan se av bilderna tagna på onsdagskvällen.

Ett stort tack ännu en gång till greenkeepern för förberedelserna! Njut av golfen och banan!