BG Medlemsinfo 1 2020

Säsongen 2020

Säsongen 2019 var banan i ypperligt skick redan från tidig vår. I år har vintern varit mild och vi hoppas att också vårvintern bjuder till för att få banan i gott skick. Vi hoppas att alla Botniagolfs medlemmar skall aktivare än någonsin nyttja vår vackra 18-håls bana och dess tjänster.

Botnia Golf rf:s styrelse 2020

Höstmötet valde Mats Backlund till ordförande för Botnia Golf rf. Utöver ordföranden består styrelsen av: Kari Kuusinen, Mervi Luoma, Riikka Koskela, Jarmo Mäki-Ketola, Juha Ahonen, Stefan Weckström, Mauno Runsala och Lea Ojanen.

Kommitteernas ordföranden

 • Bankommittén: Mauno Runsala
 • Tävlingskommittén: Jarmo Mäki-Ketola
 • HCP-kommittén: Juha Ahonen
 • Damkommittén: Lea Ojanen
 • Seniorkommittén: Stefan Weckström

Botnia Golfs avgifter för säsongen 2020

Medlemsavgifter:

 • Medlemsavgift vuxna: 95 €
 • Medlemsavgift juniorer: 50 €

Spelavgifter:

 • Endags greenfee, BG:s medlemmar: 35 €
 • Endags greenfee, gästspelare 45 €
 • Endags greenfee, gästspelare juniorer 20 €
 • Spelrättighet, aktieägare 550 €
 • Hyrspelrättighet 670 €
 • Spelrättighet, nybörjare** 275 €
 • Spelrättighet, studerande (22-30 år) 275 €
 • Säsongsavgift, juniorer (19-21 år) 150 €
 • Säsongsavgift, juniorer (13-18 år) 50 €

**Nybörjarspelrättigheten kan användas en gång för en person som avlagt greencard på Botnia Golf.

I medlemsavgiften ingår en runda till halva priset. Hos oss kan du också betala med motionssedlar.

Det globala hcp-systemet WHS

Från och med 2020 spelas golf med ett globalt hcp-system. Förändringen är anmärkningsvärd, för hittills har det funnits 6 olika system. I Finland togs WHS i bruk 19.2.2020. Spelaren behöver inte göra någonting, utan man överförs automatiskt. Den största förändringen för finländarna är att hcp-grupperna försvinner och i allas hcp räknas de senaste 20 rundorna, varav medeltalet på de 8 bästa rundorna utgör hcp.

Mera info om WHS hittar du på Botniagolfs sidor/nyheter.

Säsongsavgiften nu 550 euro

Botniagolfs höstmöte slog på förslag av styrelsen fast säsongsavgiften till 550 euro. Säsongsavgiftsräkningarna skickas ut via epost och nexgolf i mars till alla de som föregående säsong spelade med säsongsspelrättighet. Du hittar räkningen i din epost och nexgolf. Man får också räkningen till pappers vid behov. Förfallodagen är i slutet av april. Man kan också betala säsongsspelrättighetsavgiften i flera rater. Om du vill betala i rater, ta kontakt med klubben, tfn 06 2324 663, botniagolf@botniagolf.fi

Golfsimulatorn i Kauhajoki finns till hands för medlemmarna

Golfsimulatorn finns numera i anknytning till Virkku i Kauhajoki (Urheilutie 3). För medlemmarna 25 €/timme eller till säsongsavgiften 150 € obegränsad användning. Tidsreservering via nexgolf (bg.nexgolf.fi). Närmare information på Botniagolfs sidor.

Företagsevenemangen för säsongen 2020 finns nu till försäljning

Boka ditt företags/samfunds golfevenemang vid Botnia Golf och kom och njut av en golffylld dag i Kauhajoki. Ta kontakt och fråga efter en offert så planerar vi ett oförglömligt evenemang på Botnia Golf. Erkki Lehtola 044 510 9549, erkki.lehtola@botniagolf.fi

Ta Green Card på Botnia Golf

De som tar Green Card under 2020 och ansluter sig till Botnia Golf spelar en månad gratis på Botnia Golfs bana under säsongen 2020. Kursernas tidtabeller publiceras under mars. Kurser kan också bokas för grupper/företag och samfund. Priserna för Green Card kurserna är för vuxna 100 €, juniorer (under 18 år) 50 €. Medlemsavgiften för den första säsongen för de som avlagt Green Card och blivit medlemmar i Botnia Golf är 50 €.