Muddring av dammen på bana 15 på gång den här veckan

Ni har säkert märkt att dammen på bana 15 varit i behov av muddring. Dikningen som gjorts tidigare år har medfört att en hel del sediment samlats i dammen och detta har bidragit till att dammen – speciellt under de torra somrarna – har varit mycket grund och lerig. Nu gräver vi bort det som samlats och ser till att dammarna fyller sin funktion också under kommande år.