Botnia Golf 30-år – tillbaka till framtiden, del 1

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Banan

Arbetet med banan började i december 1987, med pålning av banan. Här på bilden nedanför Heikki Rantamäki.

Pålning av banan
I mars kom traktorerna…
och arbetskarlarna…

Vyerna ändrade, den första bilden från januari, den andra från februari och den tredje från mars. Skulle det kunna vara nuvarande bana 14 (dogleg) som öppnar sig sett från 11 teebox?

Den här synen är säkert bekant för de flesta. Men nog har ju infarten ändrats lite på 30 år…

Först gjorde man vägarna så att jorden skulle gå i tjäle. Sedan mätte och pålade man.

Här under arbete det största vattenhindret (mellan nuvarande bana 10 och 18).

Vattenhindret är 150 meter långt och 1,5 meter djupt.

Högar här och högar där… Ibland kändes hela projektet hopplöst… Skall det här verkligen bli en härlig grön golfbana?

Också vädret började motarbeta bygget… Jorden gick inte i tjäle, det regnade, vägarna bar inte. Men arbetet fortsatte!