Klubbhuset stängt för säsongen 2019

Klubbhuset stänger från och med tisdagen den 1.10. för den här säsongen, men banan är ännu spelbar med normala greener.

Ett stort tack till alla våra kunder, sponsorer och samarbetspartners för den gångna säsongen.

Fairwayerna har luftats vecka 39 och greenerna luftas vecka 41. Spelandet fortsätter efter det här när vädret ger tillåtelse på hålen 10-18. Kom ihåg att lägga in din reservation i nexgolf.

Att röra sig och spela på fruset gräs är alltid strängt förbjudet.

Botnia Golf