Klinikerna börjar torsdagen 4.7.

Klinikerna leds av Botnia Golfs pro Joona Vazana. I varje klinik koncentreras undervisningen till något specifikt tema.

Klinikerna är avgiftsbelagda, engångsavgift 10 euro eller alla för 25 euro.

Ingen förhandsanmälning krävs. Betalning till caddiemastern före undervisningen inleds. Spelare från alla grupper är välkomna.

  1. kliniken torsdagen den 4.7. kl 17:00-18:00
  2. kliniken torsdagen den 11.7. kl 17:00-18:00
  3. kliniken måndagen den 15.7. kl 17:00-18:00