Jarmo Mäki-Ketola valdes till ordförande för tävlingskommittén

I styrelsemötet 19.3.2019 valdes Jarmo Mäki-Ketola till ny ordförande för tävlingskommittén efter Hannu Merilaidas bortgång.

Samma möte valde också Mervi Luoma till sekreterare.

Lämna ett svar