Hannu Merilaita In Memoriam

Hannu Merilaita 24.5.1958-22.2.2019

Hannu Merilaita, Botnia Golfs mångårige sekreterare och ordförande för tävlingskommittén har avlidit.

Hannu verkade som ordförande för tävlingskommittén redan då Botnia Golf för de första gångerna arrangerade Finnair Junior Tour tävlingar och lade tillsammans med de övriga medlemmarna grunden för föreningen att ordna högklassiga tävlingar.

Som medlemmar och personal i Botnia Golf deltar vi i sorgen och vill än en gång tacka för det värdefulla arbete Hannu gjort för vår klubb.

Hannu jordfästs i Kankaanpää kyrka lördagen den 16.3.2019 kl 11:30.

Lämna ett svar