Årsgranskningen av hcp (AHR) gjordes 14.01.2019

Botniagolf har utfört årsgranskningen för säsongen 2018 den 14.01.2019.

För endel spelare har hcp förändrat sig, antingen genom att det minskat eller ökat beroende på de personliga resultaten under säsongen 2018. Det här kan ha orsakat förundran.

I Finland använder vi det Europeiska Golfförbundets EGA:s förnyade hcp-system, där det förutom tävlingsresultatens korrigering (CBA-korrigering) görs en årlig granskning (AHR). Årsgranskningen utförs för de spelare som har ett aktivt EGA-hcp. För att uppnå den statusen måste man ha spelat minst 8 registrerade hcp-rundor under de två senaste åren så att minst 4 av dessa spelats under säsongen 2018.

Den moderna teknologin har möjliggjort att hcp-systemet beaktar olika spelförhållanden och hela årets resultatnivå, så att varje enskild spelares hcp reflekterar den verkliga nivån.

Årsgranskningen av hcp har varit en del av hcp-systemet en längre tid. Numera görs årsgranskningen automatistkt via NexGolf och GolfBox.

I årsgranskningsprocessen finns det inte utrymme för de nationella förbunden att göra undantag, förutom de som hör till hcp-grupp 1 (hcp lägre än 4,5), för vilken Finlands Golfförbunds regel- och hcp-kommitté har beslutat följande: En spelares hcp kan inte via AHR-korrigeringen falla från hcp-grupp 2 till hcp-grupp 1, utan den stannar följaktligen på 4,5.

I hcp-grupp 1 kan AHR-granskningen inte sänka hcp, men den kan höja hcp. Föreningens hcp-kommitté kan dock anhålla om att sänka spelarens hcp av Finlands Golfförbunds regel och hcp-kommitté.