HCP årsgranskningen (AHR) utförd 13.2.2018

Vi har gjort den årliga granskningen av HCP för Botnia Golfs medlemmar 13.2.2018.

Ditt eget HCP kan du granska via NexGolf eller från HCP-listan här på sidorna.

Lämna ett svar