Tiet

Kentällä olevat sora- ja hiekkapintaiset tiet ovat kiinteitä haittoja. Vapautuminen haitasta ilman rangaistusta (sääntö 24-2).

Suojeltavat puut

Pelialueella olevat istutetut tukipuin tuetut puut ovat kiinteitä haittoja, josta pelaaminen on kielletty. Jos nämä puut häiritsevät pelaajan lyöntiasentoa tai hänen mailansa aiottua heilahdusrataa, on pelaajan vapauduttava rangaistuksetta kiinteän haitan vaikutuksesta säännön 24-2b(i) mukaisesti. Pelialueella olevat katajat eivät ole suojeltavia.

Sadevesikaivojen kannet

Sadevesikaivojen kannet ovat kiinteitä haittoja. Vapautuminen haitasta ilman rangaistusta (sääntö 24-2)

Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta:
Reikäpeli: reiän menetys
Lyöntipeli: kaksi lyöntiä

Etäisyysmittarin käyttö

Etäisyysmittarin käyttö pelissä on sallittu.

Pelaaja voi hankkia etäisyystietoa käyttämällä etäisyyttä mittaavaa laitetta.

Pelaaja ei saa käyttää etäisyyttä mittaavaa laitetta arvioimaan tai mittaamaan jotain muuta olosuhdetta, joka voi vaikuttaa hänen pelaamiseensa. (esim. korkeusvaihtelua, tuulen nopeutta, jne.) (Sääntö 14-3)

Rangaistus tämän paikallissäännön rikkomisesta:
Reikäpeli: reiän menetys
Lyöntipeli: kaksi lyöntiä, toinen rikkomus pelistä sulkeminen

Irtokivet hiekkaesteissä

Hiekkaesteissä olevat irtokivet ovat liikuteltavia haittoja ja ne saa rangaistuksetta poistaa. (Sääntö 24-1)

Kastelulaitteiden kannet

Kastelulaitteiden kansista tai muusta kiinteästä haitasta vapaudutaan säännön 24-2 mukaisesti. Lisäksi mikäli mainittu haitta on enintään kahden mailanmitan päässä pelattavan viheriön reunasta ja sijaitsee pallon ja reiän välissä, saa pelaaja vapautua haitasta seuraavasti:
Pallon ollessa viheriön ulkopuolella, mutta ei kuitenkaan esteessä ja enintään kahden mailanmitan päässä haitasta ja haitta sijaitsee pelilinjalla pallon ja reiän välissä, saadaan pallo nostaa, puhdistaa ja pudottaa lähimpään paikkaan, joka a) ei ole lähempänä reikää, b) vapauttaa haitasta ja c) ei ole esteessä tai viheriöllä. Pallon saa puhdistaa, kun se nostetaan.

Mittapaalut kentällä

Kaikki mittamerkit ovat kiinteitä haittoja. Merkin poistaminen on kielletty. Vapautuminen haitasta ilman rangaistusta (Sääntö 24 2).

Botnia Golf ry