Arniet tai Sevet

Kysymys on pisteestä (pallosta, vitosesta), jonka peliryhmän osanottajat sitoutuvat kukin antamaan sille, joka onnistuu tekemään par-tuloksen jollakin par-nelosella tai -viitosella, vaikka hänen pallonsa ei kertaakaan pysähdy fairwaylle. Saanut nimensä tahtopelaajista Arnold Palmer ja Severiano Ballesteros.

Bingo-bango-bongo

Tässä peliversiossa pelaaja, jonka pallo on ensimmäisenä viheriöllä, saa yhden pisteen (bingo). Kun kaikkien pallot ovat viheriöllä, annetaan yksi piste hänelle, jonka pallo on lähinnä reikää (bango). Hän jonka pallo ensimmäisenä putoaa reikään (kauimpana oleva puttaa golfissa aina ensin), saa myös yhden pisteen (bongo). Jos joku saa kaksi pistettä, hän voittaa reiän. Voidaan pelata myös tavallisen lyöntipelin sivupelinä. Tällöin jokaisen pelaajan saamat pisteet lasketaan yhteen kierroksen päätyttyä. Pistemäärällä kerrotaan markkamäärä, joka on sovittu pisteen hinnaksi, ja jaetaan potti.

Chicken and snake

Tämä kisa käydään harjoitusviheriöllä, jolla on vähintään kuusi reikää. Kisaan voi ottaa osaa kaksi tai useampia pelaajia. Pisteelle annetaan hinta, määrätään kirjanpitäjä, ja sitten kisa alkaa. Lyhyeksi jätetty putti tuottaa pelaajalle aina yhden miinuspisteen. Pitkäksi lyöty putti antaa miinuspisteen vain, jos paluuputti ei putoa. Suoraan reikään ensimmäisellä lyöty putti antaa yhden pluspisteen. Kun viheriön kaikki reiät on kierretty, ehkä useaankin kertaan, lasketaan plussat ja miinukset.

Eclectic

Meillä erityisesti klubien naistoimikuntien suosima pelimuoto, jossa pelaaja pyrkii jonkin pitemmän ajanjakson, esim. kuukauden, mittaan saavuttamaan mahdollisimman hyvän kertymätuloksen. Kertymätulos on 18 reiän tulos, jossa jokaisella yksittäisellä reiällä on pelaajan paras sillä reiällä sovitun jakson aikana saavutettu tulos. Kierrosten määrä saattaa olla rajoitettu tai rajoittamaton, aktiivisuuteen yllyttävä. Vain täyden 18 reiän kierroksen tulokset kelpaavat. Tasoitukset täysinä tai 3/4.

Greenies

Pelaaja, jonka ensimmäinen lyönti par-kolmosella on lähinnä reikää, saa pisteen. Jos hän ei siitä huolimatta pysty tekemään vähintään par-tulosta, pelaaja menettää pisteen. Piste siirretään seuraavalle par-kolmoselle, jota pelattaessa ensimmäisellään lähimmäksi lippua lyönyt saa nyt kaksi pistettä. Ellei par-tulosta synny, molemmat pisteet siirtyvät seuraavalle par-kolmoselle jne. Jos joku pelaajista lyö kaikilla par-kolmosilla lähimmäksi lippua ensimmäisellä lyönnillään, hän saa rahastaa pistesaaliin kaksinkertaisena. Joskus tätä peliä pelataan myös siten, että lähimmäksi ensimmäisellään lyöneen tekemä birdie kaksinkertaistaa reiällä jaossa olevan pistemäärän.

Greensome (valintadraivi)

Tämä on hyvin suosittu muoto nelinpeliä. Se on luonteeltaan varsinaista nelinpeliä leppoisampi, koska avauslyönnit eivät ole samalla tavoin ainutkertaisia kuin nelinpelissä. Greensome-kisassa kahden jäsenen joukkueen molemmat pelaajat lyövät avauslyönnin, joista toinen, parin kannalta soveliaampi valitaan sen reiän pelipalloksi. Sen jälkeen peliä jatketaan samaa palloa vuorotellen lyöden. Greensome voidaan pelata reikäpelinä, lyöntipelinä tai pistebogeyna. Tasoitus lasketaan yleensä samalla tavoin kuin nelinpelissä, mutta joskus annetaan vain 3/4 tasoituksesta.

Jänis

Kolmi- tai nelihenkiselle ryhmälle sopiva kisailu, jonka alkaessa jokainen pelaaja antaa yhteiseen pottiin sovitun raha- tms. panoksen. Koko potin voittaa se, jonka jäniksellä ensimmäiseksi on neljä jalkaa. Siis pelaaja, joka ensimmäisenä on saanut kerättyä neljä puhdasta reikävoittoa; reiän tasaukset eivät riitä. Jos joku vie potin kovin nopeasti, voidaan panna uusi jänis jahdattavaksi. On sovittava myös siitä, voittaako potin se, jolla kierroksen päättyessä on eniten voitettuja reikiä, vaikka niitä ei vielä olisikaan neljää, vai jaetaanko potin panokset takaisin pelaajille.

Kahvit, kaljat

Tuttu asetelma useimmilla klubeilla on se, että kahvien maksaja ratkaistaan viimeisellä reiällä. Häviäjä, brutto tai netto, maksaa viulut. Vaihtoehtoinen malli on se, että tarjoilun maksaa pelaaja, joka viimeksi otti kolme puttia. Sietää ottaa tarkasti viimeiset viheriöt. Jos kaksi pelaajaa kantaa kolmen putin taakkaa samalta viheriöltä, maksaja on se, jonka kolmas putti putosi viimeksi reikään.

Kööpenhaminalainen (kolmelle)

Tässä pelimuodossa on jokaisella reiällä jaossa kuusi pistettä. Merkitkäämme pelaajia kirjaimilla A, B ja C. Jos B ja C eivät saa reiällä lainkaan tulosta, A saa piikkiinsä kaikki kuusi pistettä. Jos A voittaa seuraavan reiän ja B ja C pelaavat tasan, A saa neljä pistettä, B ja C yhden pisteen kumpikin. Jos A ja B pelaavat tasatuloksen ja kumpikin hakkaa C:n, sekä A että B saavat kolme pistettä ja C nollan. Jos kaikki kolme pelaavat tasan, jokainen saa kaksi pistettä. Jos A voittaa B:n, joka puolestaan voittaa C:n, A saa neljä pistettä, B kaksi ja C jää ilman. Kilpailu käydään täysin tasoituksin. Kuulostaa mutkikkaalta, mutta käytännössä systeemin oppii nopeasti. Yhteenlaskun kannalta on yksinkertaisinta suorittaa lukujen supistus jokaisen reiän jälkeen, jos supistus on mahdollista. Jos tilanne kahden reiän jälkeen on seuraava: A=7, B=1, C=4, pudotetaan B nollaan ja merkitään A:lle 6 ja C:lle 3. Tämäkin alkaa sujua.

Lippukilpailu

Suomessa suosittu kilpailumuoto, josta on usealla klubilla muodostunut traditionaalinen kauden avauskilpailu. Kilpailu käydään lyöntikilpailuna, jossa alkupään pelaajille, esim. viidelletoista, luovutetaan lähtiessä lippu, johon on kiinnitetty hänen nimellään varustettu numeroitu lappu. Lippu asetetaan paikaan, jossa pelaajan pallo on silloin, kun hän on käyttänyt kentän SSS:n osoittaman määrän lyöntejä lisättynä oman tasoituksensa antamilla lyönneillä. Mikäli pelaajalla on näin laskettuja lyöntejä käyttämättä 18 reiän jälkeen, hän jatkaa uudelle kierrokselle niin pitkälle kuin lyönnit riittävät. Kilpailun alkupään osallistujien, ”lipullisten”, jäljessä pelaavat ”liputtomat”, poimivat mukaansa ensimmäisen lipun, jonka he saavuttavat tilanteessa, jossa heillä on vielä lyöntejä reservissä, vetävät edellisen nimen yli ja kirjoittavat omansa. Täydet tasoitukset.

Mikki Hiiri

Mukava yhdistelmäpeli klubin sunnuntaikilpailuksi. Pelaajat lähtevät kentälle kolmen ryhminä. Tiedossa on palkinnot sekä parhaille yksityistuloksille että parhaille ryhmille. Jokaisella pelaajalla on oma tuloskorttinsa, johon merkitsijä kirjaa hänen normaalin henkilökohtaisen pistebogey-tuloksensa 18 reiältä aivan tavalliseen tapaan. Ryhmän jollekin jäsenelle, ”kapteenille”, annetaan lisäksi ylimääräinen ryhmän tuloskortti ja punainen golfpallo. Jokainen ryhmän jäsen joutuu pelaamaan tällä pallolla kuusi reikää kierroksestaan. Punaisella pallolla pelaavan ryhmänjäsenen reikäkohtainen pistebogeytulos siis merkitään sekä hänen omaan tuloskorttiinsa että ryhmän tuloskorttiin niiden kuuden reiän osalta, jotka ryhmä valitsee hänet pelaamaan punaisella. Jos punainen pallo hukkuu, ryhmä putoaa pois ryhmienvälisestä kilpailusta. Pallon hukannut pelaaja ottaa uuden pallon, jolla hän jatkaa peliään voidakseen pysyä mukana henkilökohtaisessa pistebogeyssa. Punaisen pallon kunniakas eteenpäin vienti lisää pelin jännitystä ja taktikoinnin mahdollisuutta.

Myyrä

Tässä sivukisassa peliryhmän pelaaja sitoutuu maksamaan yhden pisteen ryhmän jokaiselle muulle jäsenelle, ellei hän pääse bunkkerista pois yhdellä lyönnillä. Jos se ei onnistu kahdellakaan, velka on kaksi pistettä per kanssapelaaja jne.

Nelinpeli (Foursome)

Nelinpeli on pelimuoto, jota erityisesti aloittelijan on syytä harrastaa heti, kun hän on saavuttanut kilpailuissa vaadittavan tasoituksen. Suomessa pelataan varsin usein nelinpelejä, ja aloittelijan on viisasta hakeutua pelaamaan niitä erityisesti, jos saa kumppanikseen kokeneen ja hyvän pelaajan. Nelinpelin etenemisen mittaan joudutaan alinomaan ongelmatilanteisiin, joita pelaajapari pohtii yhdessä ja joissa kokeneempi osapuoli siirtää aloittelijalle golfin perimmäisiä viisauksia. Aloittelija taas ei halua tuottaa pettymystä partnerilleen, taistelee kuin leijona ja painaa knoppeja mielensä paljon tehokkaammin kuin pelatessaan vain omaan pussiinsa harjoituskierroksilla.

Yksinkertaisin nelinpeli on pelimuoto, jossa pelaajapari lyö samaa palloa vuorotellen. Virallisesti nelinpeli on reikäpeli, mutta sitä voidaan pelata myös tavallisena lyöntipelinä ja pistebogeyna. Tasoituksellisessa kilpailussa lasketaan parille tasoitus, joka Suomessa yleensä on puolet joukkueen pelaajien tasoitusten summasta. Reikäpelissä toiselle joukkueelle annettavien tasoituslyöntien määrä on joukkueille laskettujen tasoitusten erotus. Kansainvälisesti käytetään tasoitusta, joka on 3/8 pelaajaparin yhteenlasketuista tasoituksista. Jokainen pari päättää etukäteen, kumpi pelaaja lyö aloituslyönnin ensimmäisellä tiillä. Siitä lähtien he lyövät draivit vuorotellen. Aloituslyöntien jälkeen yhteistä palloa lyödään vuorotellen, eivätkä mahdolliset rangaistuslyönnit vaikuta lyöntijärjestykseen. Jos joku pelaajista pelin kiihkeydessä lyö väärällä vuorolla, hänen osapuolensa häviää reiän. Lyöntipeliversiossa lyönti mitätöidään, pallo palautetaan alkuperäiselle paikalleen ja rikkeen tehnyt osapuoli saa kaksi rangaistuslyöntiä.

Nelipallo (Four-Ball)

Pelimuoto joka on television katsojille tuttu reikäpelinä pelattavan Ryder Cupin yhtenä pelimuotona. Siinä kaksi pelaajaa ottelee kahta muuta vastaan. Jokainen pelaa omaa palloaan ja tuloksen laskussa paria edustaa kullakin reiällä paremmin onnistuneen pelaajan tulos (brutto tai netto). Se pari, jonka jompikumpi pallo on kauimpana reiästä, saa valita kumpi heidän palloistaan pelataan ensin. Hermoprässin kannalta valinnat ovat tärkeitä: jos toinen pelaaja on varmistanut kohtuullisen lopputuloksen, toinen voi yrittää parannusta riskilyönnillä. Jos pari lyö väärällä vuorolla, vastapuoli voi vaatia lyönnin uusiksi – ilman rangaistusta. Pelin säännöissä on myös kohta, joka tuomitsee parin molemmille jäsenille rangaistuksen, jos jompikumpi pelaajista tekee sellaista, joka helpottaa hänen tai hänen partnerinsa peliä tai aiheuttaa haittaa vastapuolelle. Tasoituksellisessa pelissä 3/4 -tasoitus.

Nicklausit

Kysymys on ylimääräisestä pisteestä, jonka kolmi- tai nelipallon pelaajat sitoutuvat kukin antamaan sille ryhmän jäsenelle, jonka draivi on pisin par-nelosilla ja -viitosilla. Tapana on lisäksi edellyttää, että kyseinen draivi on väylällä.

Paraspallo ja paras summa (Best-Ball and Aggregate)

Tämä on yksi variaatio nelipallon reikäpeliotteluksi (kaksi vastaan kaksi). Jokaisella reiällä on jaossa kaksi pistettä. Yksi annetaan parhaasta yksilötuloksesta (sopimuksen mukaan brutto tai netto), toinen sille osapuolelle, jonka yhteenlaskettu tulos on parempi. Tasoituksellisena 3/4 -tasoitukset.

Paraspallo (reikäpeli)

Kolmipallokisa (kolme pelaajaa, kolme palloa) reikäpelinä. Kaksi pelaajaa muodostaa joukkueen, joka pelaa kolmatta, yleensä heitä parempaa pelaajaa vastaan. Kahden pelaajan osapuolelta valitaan heidän paras reikätuloksensa kolmannen pelaajan tulosta vastaan. Voidaan pelata myös asetelmalla yksi vastaan kolme pelaajaa.

Paraspallo kaksipallo (Best-Ball Twosome)

Lyöntipeli jossa kaksi pelaajaa muodostaa joukkueen. Kumpikin pelaa omaa palloa omalla tasoituksellaan. Kultakin reiältä merkitään joukkueen tulokseksi parempi nettotulos. Joukkueiden nettotulokset kilpailevat keskenään. Tätä peliä voidaan vastaavasti pelata nelimiehisin joukkuein, jolloin joukkueelta otetaan yksi tulos kultakin reiältä kuten edelläkin tai kaksi parasta reikätulosta (USA:ssa termi Best-Ball Foursome).

Pistebogey (Stableford)

Golfmaailmassa yhä suositummaksi tuleva kilpailumuoto, jossa armoton lyöntipeli on muunnettu leppeämmäksi pisteiden keruuksi, jota muutama katastrofikaan ei järkytä. Pelaaja mittelee kykyjään reiän par-tulosta vastaan (josta aiemmin käytettiin nimeä bogey). Pelaajalla on hänen tasoituksensa määrittämä henkilökohtainen par kierroksen jokaiselle reiälle. Tämä oma par on reiän par + pelaajan tasoituslyönnit kyseisellä reiällä (ks. Hcp-saraketta ja tuloskorttia). Pisteet määräytyvät seuraavasti: kaksi tai useampi lyönti yli oman par’in 0 pistettä yksi yli oman par’in 1 piste; oma par 2 pistettä yksi alle oman par’in 3 pistettä kaksi alle oman par’in 4 pistettä jne.

Pistebogey soveltuu laskentatavaksi useimpiin golfin kilpailumuotoihin. Aloittelijoille pelimuoto on erityisen sopiva, koska se nopeuttaa kierrosta. Jos reiältä ei enää ole pisteitä tulossa, pelaaja voi nostaa pallon ja rientää seuraavalle avauslyöntipaikalle. Tällainen ”oikominen” ei silti vie mahdollisuutta, että tuloskortti kelpaa esim. tasoituksen alentamiseen.

Puttikierros

Pelaajat pelaavat normaalin 18 reiän kierroksen, mutta tuloskorttiin merkitään vain putit (brutto). Vastaava puttikisa voidaan pelata myös normaalin lyöntipelikilpailun sivukisana.

Puu-par (Barkies, Woodies)

Kysymys on ylimääräisestä pisteestä, jonka kolmi- tai nelihenkisen ryhmän pelaajat sitoutuvat kukin antamaan ryhmän jäsenelle, joka lyönnillään osuu puun kantoon, runkoon tai oksiin, ja onnistuu siitä huolimatta tekemään par-tuloksen.

Rajoitettu mailamäärä

Hyvin opettavainen kilpailumuoto. Euroopan ammattilaiset pelasivat useana vuonna yhden mailan kisan, jossa pelaajilla oli vain rautanelonen. Voittajan tulos oli aina alle kentän par’in! Joskus kilpailijan mailamäärä rajoitetaan kolmeen mailaan, jotka pelaaja saa itse valita. Joskus pelaajille annetaan puukolmonen, rautavitonen, rautakahdeksikko ja putteri; ongelmallisinta on se, että mailoja avauslyönnistä lähtien on käytettävä edellä luettelemassamme järjestyksessä oli pallon sijainti ja etäisyys viheriöstä mikä tahansa.

Rinkulat

Pelikierroksen alussa sovitaan ”rinkulan” hinta. Pelaaja saa yhden rinkulan birdiestä, kaksi eaglestä – tasoituksin pelattaessa otetaan huomioon Hcp-sarakkeen pelaajalle myöntämät reikäkohtaiset tasoituslyönnit ja tämän ”oman par’n” alitukset (pistebogeyn tai par ja bogey -kilpailujen hengessä). Yhden rinkulan saa niin ikään se, joka par 3 -reiällä lyö avauksensa lähimmäksi reikää (pallon oltava viheriöllä) ja myös tekee par’in. Rinkula tarkoittaa tuloskorttiin merkittyä ympyrää, pelaajan saamaa ”menestyksen merkkiä”. Kierroksen päätyttyä pelaajat vertaavat saamiensa rinkuloiden määrää, mikä paljastaa maksajan rooliin joutuvat pelaajat tai pelaajan.

Sandies

Nyt erikoistarkkailussa on bunkkeripeli. Pelaaja, joka joutuu viheriöbunkkeriin ja tekee siitä huolimatta par-tuloksen (tai paremman), saa yhden pisteen (sandie). Jos pelaaja joutuu väyläbunkkeriin ja selviää siitä huolimatta par-tulokseen, hän saa kaksi pistettä (super sandie). Jos pelaaja tekee par-tuloksen tai paremman vierailtuaan sekä väylä- että viheriöbunkkerissa, hän saa neljä pistettä (exotic sandie).

Scramble

Pelataan kolmi- tai nelijäsenisin joukkuein. Ryhmälle laskettu tasoitus on yleensä 15 % pelaajien yhteenlasketusta tasoituksesta. Osallistujat on usein mahdollista jakaa myös kohtuullisen tasavahvoihin ryhmiin, jolloin ryhmien tasoituksia ei tarvitse laskea. Pelimuodoksi käy niin lyöntipeli kuin pistebogey. Kaikki draivaavat. Sitten joukkue valitsee pallon, joka jatkolyöntiä ajatellen on parhaassa paikassa. Pallon viereen, esim. tuloskortin etäisyydelle, pannaan merkiksi griinihaarukka tai tii. Jos pelataan normaaleilla kesäsäännöillä, se pelaaja jonka pallo on valittu, lyö ensimmäisen jatkolyönnin. Muut pudottavat pallonsa mahdollisimman lähelle merkittyä kohtaa, ei kuitenkaan lähemmäksi lippua, ja suorittavat lyöntinsä. Suomessa on usein tapana sopia, että ns. talvisääntö on käytössä – jopa karheikossa (tällöin siis pallon saa aina asettaa) ja että jatkolyöntien suoritusjärjestys on vapaa. Jatkolyönneistä valitaan jälleen paras, sama jatkoprosessi – ja näin mennään aina reikään asti.

Edellä kuvatun scramblen heikkous on siinä, että jos ryhmässä on yksi poikkeuksellisen hyvä pelaaja, mies tai nainen, hänen lyöntinsä saattavat liiaksi dominoida ryhmän tulosta: valittu pallo on lähes aina hänen. Ja jokaiseen ryhmään ei riitä tähtiä. Tällaisen epäkohdan välttämiseksi scramblestä on kehitelty parannettuja versioita, mm. seuraavat kaksi.

Scramble 2: pudotuspeli

Ryhmän suuruus on neljä pelaajaa. Kaikki lyövät draivin. Edullisin valitaan jatkolyöntiä varten. Mutta nyt se, jonka pallo valittiin, putoaakin pois jatkolyönnin suorittajien joukosta. Kolme siis jatkaa. Jälleen valitaan paras lyönti ja sen suorittaja putoaa pois seuraavan lyönnin ajaksi, mutta draivin jälkeen odotuslistalle joutunut pääsee taas mukaan. Tämä malli sekä demokratisoi kisan että nopeuttaa sitä.

Scramble 3: tasadraivit

Ryhmän suuruudeksi määrätään kolme pelaajaa. Kierroksen mittaan jokaiselta pelaajalta on valittava kuusi draivia ryhmän käyttöön. Valinta tehdään aina sen jälkeen, kun kaikki ovat draivanneet, ei etukäteen. Muuten pelataan normaalia scramblea. Taktikointi tuo peliin lisäjännitystä. On esim. pohdittava, millä reiällä naisten tiit ovat niin edullisessa paikassa, että naispelaajan draiveja kannattaa säästää sinne jne. Kortinpitäjä merkitsee ryhmän korttiin, millä reiällä kunkin pelaajan draivit on käytetty.

Silveri (Nassau)

Tämä erittäin suosittu kilpailu on 2-4 pelaajan lyöntipeli, jossa on jaossa kolme pistettä, jotka joskus sovitaan tietynsuuruisiksi rahasummiksi (jossain päin Suomea puhutaan femma-femma-femma -pelistä). Yksi piste annetaan parhaasta ulosmenosta (yhdeksän ensimmäistä reikää), toinen piste parhaasta sisääntulosta (yhdeksän viimeistä reikää) ja kolmas piste parhaasta yhteistuloksesta (18 reikää). Täydet tasoitukset. Joskus on tapana jakaa piste myös birdieistä – tasoituksin pelattaessa otetaan huomioon Hcp-sarakkeen pelaajalle myöntämät reikäkohtaiset tasoituslyönnit ja tämän ”oman par’in” alitukset (pistebogeyn tai par ja bogey -kilpailujen hengessä).

Skini

Peli on kahden, kolmen tai neljän pelaajan kesken lyöntipelinä käytävä kilpailu kunkin reiän voitosta. Jokainen reikä antaa kilpailuun yhden pisteen. Pisteen, jonka pelaajat usein sopivat joksikin rahasummaksi, saa pelaaja, joka selvittää reiän pienimmällä lyöntimäärällä. Jos saman parhaan tuloksen saavuttaa useampi kuin yksi pelaaja, pistettä ei anneta, vaan se siirtyy jaettavaksi seuraavalle reiälle. Tasattujen reikien pisteet kumuloituvat usein suureksi potiksi, jonka räjäyttää se, joka ensimmäisenä yksin tekee reiän parhaan tuloksen. Yhdysvalloissa karismaattiset huippuammattilaiset saattavat pelata televisioitua ja sponsoroitua skiniä kymmenien tai satojen tuhansien dollarien panoksilla.

Sokea ysi

Kilpailijat pelaavat normaalia lyöntipeliä tai pistebogeyta 18 reikää, mutta kilpailutulokset lasketaan vain yhdeksältä reiältä. Kilpailun järjestäjät paljastavat nuo yhdeksän kilpailureikää vasta kaikkien pelaajien saavuttua kentältä.