15 väylän lampi ruopataan tällä viikolla

Kuten olette varmasti huomanneet, 15 väylän lampi on ollut ruoppauksen tarpeessa. Tällä viikolla toimenpiteet suoritetaan.